Boer, Ron de 2017

Je schept een illusie

Glasatelier Studio Illusie vindt haar oorsprong in Amsterdam, waar monumentaal kunstenaar Ron de Boer na zijn studie aan de Rijksacademie van beeldende kunsten zijn eerste atelier start. Hoewel van oorsprong een kunstschilder, is hij tevens opgeleid als glazenier.
Wat schilderde Ron op doek? “Ik begon figuratief, want zo leer je dat op de Academie. Ik schilderde naakten, portretten, landschappen en dergelijke. En dan is het de bedoeling dat je daarna een eigen stijl ontwikkelt. Ik ging me toeleggen op geabstraheerd schilderen, hoewel ik toch niet onder de wetten van het academisch schilderen uitkwam. Maar ook actuele gebeurtenissen inspireer0den me tot het visualiseren op doek. En nog steeds voel ik me een geëngageerd kunstschilder.  Mijn vader was trouwens ook een geëngageerd kunstschilder.”   
Steun
Waarom koos je voor glazenier? Ron: “Ik was altijd al geboeid door toegepaste kunst. Met glasprojecten moet je rekening houden met de omgeving, wat zie je erdoor heen, interieur, exterieur en ze moeten binnen een stijlperiode vallen etc. en dat vond en vind ik een uitdaging. Ik had vrij kunstenaar kunnen worden op doek, maar ik merkte dat ik daar toch teveel in ging zwemmen. Het is zo’n groot gebied. Je zit met een doek en dat wit moet gevuld worden. Ik heb indertijd wel exposities gehad en ik verkocht ook veel, maar ik merkte dat ik steun nodig had. En dat krijg je door rekening te houden met situaties die je aantreft: daar moet iets komen en dat moet in harmonie zijn met zijn omgeving. Dat is het belangrijkste en ik vind het fijn om op die manier te werken. Als ik een schilderij maak heeft niemand er wat mee te maken maar als ik een opdracht als glazenier van een klant krijg die aan mij vraagt of ik wat openingen op een bepaalde manier wil vullen, dan heb ik er met die interactie veel aan en kan ik aan de slag. Eigenlijk moet ik als kunstenaar een beetje geholpen worden! Dat is mijn dilemma nu eenmaal.”  
Verschil
Wat is het fundamentele verschil tussen het werken op doek en het werken met glas? Ron: “Zowel op doek als met glas suggereer je dingen. Maar als ik jou zou schilderen ben ik met het laatste puntje bezig in je oog om je lichtglimmertjes te geven. Met een glas-in-lood raam heb ik het licht al. En dan gaat het erom dat licht zo kunstzinnig mogelijk te doceren en dat is het verschil. De beleving van het werken met echt licht vind ik fascinerender dan het licht suggereren op doek. Ik werk met glaskleuren, wat het pigment is voor een doekschilder zijn de antieke glaskleuren voor een glazenier. Als je eenmaal in de wereld van het glas stapt heb je veel meer uitdagingen dan in de wereld van de doekschilder. Er is één maar: als ik een doek schilder doe ik dat op mijn zolder, en als het klaar is berg ik het op. Maar als glazenier werk je met materialen die vele malen duurder zijn en dan ga je niet met één antiek geblazen glasplaatje van zo’n 400 euro zelf aan de gang op je zolder.”       
Opdrachten
Aan een van de wanden van Rons werkruimte hangt een affiche waarop de verschillende Stijlen & Technieken te zien zijn: Thema ontwerpen, Andere Technieken, Vrij werk, Beeldende glaskunst, Heraldische wapens en Ontwerpen naar stijlperiode. Ron komt overal, ook in het buitenland. “Ik word gevraagd om binnen in peperdure villa’s een design te ontwerpen of een glazen wand, er wordt niet uitsluitend om glas-in-lood gevraagd, maar meer om glasbewerking. Ook de vraag naar repareren of restaureren van glas-in-lood is groot. Het zijn onder meer eigenaren van monumenten, architecten en particulieren van wie ik opdrachten krijg.”
Lesgeven
Ron geeft ook les, zo’n 30 tot 40 procent van zijn werk bestaat daaruit. Hij geeft onderricht aan mensen die bedrijfsmatig bezig zijn, maar ook aan kunstenaars, mensen van monumentenzorg, geïnteresseerden van scholen, zoals een handenarbeid juf, en enthousiaste amateures. Ron: “Ik leer hen eerst de basistechnieken op Academisch niveau en monumentaal werken: hoe je te werk gaat bij het ontwerpen van glas, waarbij je te maken hebt met optische mengingen. En later help ik ze met vrij werk. De kern van mijn lessen is dat ik de mensen leer een illusie te scheppen.”
Ron vertelt dat er maar veertien glazeniers in Nederland zijn die monumentaal kunnen werken en een Academische opleiding hebben. “Helaas worden glazeniers niet oud, omdat het zwaar werk is en loodvergiftiging op de loer ligt. Wellicht ga ik om die reden terug naar het op doek schilderen: de tijd zal het leren.”
In februari en maart beginnen de workshops weer, op de website van Ron de Boer kunt u zich informeren en inschrijven. Met name de workshop ‘Brandschilderen’ op glas is uniek en wordt vrijwel nergens gegeven.

Ellen de Jong 2017

ww.studioillusie.nl