Bläsing, Barbara


Barbara Bläsing exposeert in De Beeldentuin van Galerie de Ploegh in Soest:
Een zeldzame compositie van mens en natuur

Barbara exposeert er met twee kunstwerken. We zitten samen in de zon en hebben het volle zicht op haar beeld ‘Eerbetoon van de tak- en natuurwezens van de in maart omgekapte beukenboom’. Ze is lid van Landelijk Kunstenaars Genootschap de Ploegh en is gevraagd om haar beelden tijdens de tentoonstelling, waaraan tal van kunstenaars deelnemen, te exposeren. ‘Op deze plek stond een grote beukenboom die ziek was en óm moest. In maart werd die gekapt en was deze plek leeg. Ik kwam toen op het idee om er een gedenkplek van te maken. Ik zie het zo: een boom is een levend wezen. Iedere boom herbergt een natuurgeest, die boomfaun wordt genoemd en die moet een nieuwe plek vinden. Ik heb stukken schors met maskers van boomwezens daaromheen aangebracht als symbool voor hun rouwproces. Ook heb ik ter herinnering de blaadjes van de beukenboom nagemaakt, en die platte houten schijven die je ziet liggen, zijn nog een paar resten van de boom. Ook heb ik beukennootjes in het groot nagemaakt en die bladeren er in een cirkel omheen gelegd. De takken heb ik omgedraaid en samengebonden en op lange ijzerstaven gezet. Dat noem ik de takwezens. Ze bewegen in de wind. Wat een boomfaun betreft: als je sprookjes en legenden leest neemt een faun, net zoals een elf en een kabouter, bij mensen uit vroegere tijden een zinvolle plek in. Dat zijn wij, moderne mensen helemaal kwijtgeraakt, maar als je Prinses Irenes boek ‘Dialoog met de natuur’ leest, besef je dat alles levend is. Mijn natuurwezens verschijnen als menselijke vormen, maar in feite zijn ze energie.’
Ik ga nu van heel dichtbij naar Barbara’s subtiel in elkaar gezette eerbetoon aan de overleden beuk kijken en begrijp wat ze bedoelt met haar tak- en natuurwezens. Ineens zwaait ze met haar armen en roept uit:
‘Kijk er zijn een paar paddenstoelen uit de grond gekomen, wat leuk!’ Ik had ze nog niet opgemerkt maar zij, als kunstenaar met een speciaal oog voor alles wat bloeit en groeit, natuurlijk wel. En inderdaad tussen de bladeren, en beukennoten die Barbara her en der, doordacht, verspreidde, zie ik ze. Levend en wel prijken ze, alsof ze er speciaal zijn ingebracht, in een cirkel van licht. Een zeldzame compositie van mens en natuur.

‘Boombescherming’
We lopen nu naar haar beeld ‘Boombescherming’. ‘Er was een hele grote holte in deze beukenboom, en die wilde ik graag omhullen, beschermen.’ Uit klei maakte Barbara een koesterende overkapping, in aardetinten, en het lijkt alsof dit kunststuk van haar een wezenlijk stuk schors van de boom is. Ze zegt ook: ‘Ik heb het zo gemaakt dat het niet opvalt, én het mooie is dat de kauwtjes er hun nestje in hebben!
Barbara is al heel wat jaren een gedreven kunstenaar en nog steeds haalt ze haar inspiratie uit ‘de natuur en ook wat er op een bepaalde plek aanwezig is.’ In Den Bosch heeft ze tot eind september, eveneens een expositie, met als titel ‘Bezielde materie’. ‘Alles heeft een goddelijke vonk in zich’, licht ze toe. ‘Ik hoop dat mensen als ze mijn werk zien zich herinneren dat een boom een levend wezen is. Alles in de natuur heeft een enorme taak. Wat wordt vergeten is: dat wij zelf ook natuur zijn en dat wij iedere keer moeten beseffen dat we niet zonder kunnen. En dat die onze liefde en onze eerbied nodig heeft.’
Ellen de Jong
Deze expositie loopt tot het voorjaar.
De Beeldentuin is het hele jaar geopend. De nieuwe expositie ‘Joke Struik/Gebruiksgoed!’opent zondag 29 augustus en loopt tot 25 september.
Pimpelmees 3, Soest
www.deploegh.nl
wwwbblasing.nl
info@bblasing.nl