Pesapane, Elisa 2010Portret van Elisa Pesapane

Toneelstukken geschreven met verf


Elisa Pesapane (1979) is de dochter van een Italiaanse moeder en een Nederlandse vader. Ze wist al vroeg dat ze
de creatieve kant op wilde en volgde de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. ,,Ik hoorde eigenlijk bij de laatste lichting die nog een beetje een klassieke basis meekreeg, want ze waren behoorlijk anti. Als je figuratief werkte kwam je in 'het verdomhoekje' terecht. Ik studeerde af als een van de meest koppige studenten van de laatste tien jaar en daar ben ik trots op.''
Elisa tekent met potlood en schildert met olieverf, in het begin van haar academietijd vooral portretten van haar familie. ,,Mijn grootvader fotografeerde zelf en ik maakte een soort documentaire in beeld, ik zocht in die tijd naar mijn basis. Dat klinkt een beetje afgezaagd maar het is belangrijk om op die leeftijd je geschiedenis te leren kennen. Portretten zijn een rode draad in mijn werk, ik gebruik altijd veel familie en vrienden als model. Ik 'gebruik' een kant van hun karakter voor de rol die ze op het doek spelen. Ik vind wel dat een portret een zekere gelijkenis moet hebben, maar het belangrijkste is dat je in één oogopslag een geschiedenis kunt laten zien, al weet je niet alles van iemand. Niet om mezelf omhoog te steken maar ik denk dat ik mensen goed kan lezen en aanvoelen hoe ze in elkaar zitten.
Elisa's tekeningen zijn meestal een voorstudie voor een schilderij. ,,Ik krijg een idee, daar krijg ik beelden bij en dan ga ik schetsen of fotograferen en aan de hand van een serie studies maak ik een schilderij waarbij het startpunt van mijn verhaal meestal een soort klucht vol wrange grappen is. Ik zeg altijd: Het zijn toneelstukken of kluchten geschreven met verf. Ik heb bijna net zoveel schrijvers als schilders als voorbeeld omdat je ook een verhaal bouwt, alleen is je verhaal anders. Ik heb meer van schrijvers dan van schilders geleerd hoe je een goed verhaal in elkaar zet.
Wij mensen vergeten vind ik, hoe wij echt mens moeten zijn. Ik ben bang om dat te verliezen, er is zoveel afleiding tegenwoordig dat je vaak de belangrijke dingen vergeet, daarom zijn er zoveel mensen ongelukkig volgens mij. Aan hele simpele affecties als samen eten of lachen om elkaars stommiteiten komen mensen niet toe. Die hollen met oogkleppen maar door en uiteindelijk ben je straks vijftig en ga je krampachtig op zoek naar datgene waar je je best voor hebt gedaan om het te vergeten. Ik probeer het kind in mezelf te handhaven. De beelden die ik maak kunnen ontstaan uit kleine dingen die ik zie, fotografeer en meeneem en hun weg vinden in een groter geheel van een verhaal wat ik wil vertellen. Net alsof je een klucht schrijft met karakters van bepaalde personen die dan misschien wel weer een eigen verhaal hebben. Mijn werk is geënt op de mens en zijn geschiedenis. Sommige werken zijn wat complexer met vertakkingen, ook in het beeld, maar ik heb eveneens simpele dingen zoals die tekening met die vissen. Mijn man had lekkere forellen klaargemaakt en die heb ik getekend en gefotografeerd en later kreeg ik het beeld erbij van die dame die ze omarmt en ligt te slapen."
Elisa's tekening staat afgebeeld in nummer 4 van Schoon Schip. Toen ik het blad indertijd las viel me deze tekening direct op. Met hele fijne potloodlijnen gaf Elisa haar flitsende idee vorm en noemde dit juweeltje 'Sleeping with the fishes'. ,,Door dit soort toevalligheden kunnen dus ook dingen ontstaan.''
Elisa blijft trouw aan haar figuratieve stijl, ze verloochent zichzelf niet. Dat waardeer ik en zeg haar dat. Ze kijkt me met haar grote heldere ogen aan en reageert: ,,Na vijf jaar hel op de Academie hebben ze dat er niet uit kunnen slaan. Ik werk vanuit een klassieke basis, met voorstudies en een gekleurde ondergrond waarop ik de voorstelling in één tint schilder en dan laag over laag vervolmaak, maar ik beschouw mijn werk als modern. Alles is een kind van zijn tijd.
Elisa's werk is fel van kleur en contrastrijk, haar drieluik 'Buiten de poorten van de Stad van Dis' en 'De vrouwenverslinder' zijn slechts een paar voorbeelden van haar indrukwekkende kunstwerken. Die niet alleen uit portretten en schilderijen maar ook uit illustraties en wandschilderingen bestaan. De laatste tijd houdt ze zich intens bezig met het omvangrijke project 'Contemporary Icons'. Ze is elke dag op zoek naar ingangen en opdrachten. ,,Als je intelligent werk maakt kan je ook alle kanten op. Ik zie het kunstenaarschap ook als het hebben van een eigen bedrijf; ik ben een kleine vijf jaar zelfstandig en het gaat elk jaar beter." Elisa heeft regelmatig exposities en voert opdrachten uit voor privé personen, maar ook voor onder meer Shell Global Solutions, World Fashion Centre en Elegance magazine.


Schoon Schip

Hoe kwam Elisa met Schoon Schip in aanraking? ,,Ik ging wat literaire tijdschriften aanschrijven omdat ik eigenlijk voor het verhalen vertellen en het structureren van mijn verhaal in mijn schilderijen meer heb geleerd van schrijvers dan van schilders (mijn droom is ooit een portret van Arnon Grünberg te maken voor zijn volgende boek, ik ben een fan van hem). Ik heb Italiaanse Letterkunde gestudeerd in Leiden en daar heb ik goed geleerd hoe je een verhaal vertelt. Een van mijn grootste voorbeelden is Italo Calvino, de Italiaanse schrijver die in zijn beeldspraak en zijn manier van vertellen een grootmeester is. Ik ontdekte ook hoe hij tewerk ging als hij een verhaal ging schrijven. Hij had een basis idee en hij had verschillende mapjes waarin hij korte stukjes tekst had. Hij plukte allerlei dingen uit die mapjes totdat hij een setting had met personages. Zo puzzelde hij en dat doe ik ook. Ik heb bijvoorbeeld een omgeving waar ik een bepaald gevoel bij heb. Daar komen dan types bij van foto's die ik wellicht tussendoor heb gemaakt en uiteindelijk heb ik een hele puzzel op de vloer liggen met stukken tekst, krabbels, foto's, koppen en dat alles wordt dan langzamerhand een geheel. Ik heb heel van schrijvers geleerd!"
Elisa past óók uit dien hoofde naadloos in Schoon Schip!

Ellen de JongKijk voor Elisa's collectie op www.elisapesapane.com
Info 0619862382