Terlouw, JanTerlouw bij SLEE *)

Geen mooier vehikel dan de taal

Terlouw (Kamperveen,1931) studeerde wis- en natuurkunde, was onder meer fractievoorzitter van D'66 in de Tweede Kamer en debuteerde als schrijver van jeugdboeken met 'Oom Willibrord'.

Terlouws vader, die dominee was, had een grote liefde voor de Nederlandse taal: ,,Hij kende de Nederlandse dichters goed en citeerde ze vaak. Toen wij kinderen kregen zag ik al bij Sanne, de oudste, dat er voor hen geen mooier vehikel is dan het verhaal. Dus ben ik begonnen met kleine, eenvoudige verhaaltjes en al onze kinderen bleken er ontvankelijk voor. Iedere avond een ander, ze wilden niet hetzelfde horen. Mijn vrouw luisterde altijd mee en na een aantal jaren zei ze: schrijf eens wat op. Bij mij was die gedachte nooit opgekomen. Zo is het gegaan."
In zijn boeken, die vaak bekroond werden, stelt Terlouw vaak eigentijdse problemen aan de orde.
Hebben ze een boodschap?
,,In veel boeken wil ik een zekere moraliteit overdragen; de rode draad in mijn werk is geloof ik, dat je problemen niet uit de weg moet gaan. De hoofdpersonen zijn niet zozeer helden, wel mensen die staan voor hun verantwoordelijkheden."
In Terlouws verhalen gaat het om het thema, daar denkt hij het langste over na.
,,Toen ik in Parijs werkte bijvoorbeeld had ik veel te doen met transport van gehandicapten. Hoe kunnen die met hun rolstoelen in de trein komen, hoe gaan we met ze om. Het heeft een paar jaar geduurd voordat ik ertoe kwam, er iets over te schrijven. Toen ik besloot het te doen, nadat ik het innerlijk verwerkt had, schreef het verhaal zichzelf wel. Dat werd 'De kunstrijder'.''
Terlouw schreef samen met zijn dochter Sanne 'De charmeur', dat binnenkort uitkomt. Ik las de drukproeven: Hoofdpersoon Job is gescheiden. Hij heeft één dochter Leonie. Na zeven jaar onschuldig voor doodslag vastgezeten te hebben, bouwt de vader geleidelijk met zijn dochter een harmonieuze en kameraadschappelijke relatie op, die prachtig beschreven wordt. Ze worden betrokken bij een moordzaak en besluiten die kostte wat het kost, op te lossen. Een spannend verhaal, kordaat van stijl.
Hoe ontstond deze literaire thriller?
,,Sanne heeft zelf een paar boeken geschreven en we kwamen op de gedachte eens samen iets op te zetten. We waren ooit begonnen met een briefwisseling, maar dat ging toen nog met de post, dus dat duurde te lang. Nu met e-mail is dat wat anders. We kozen voor de gemakkelijkste vorm, de detective, die heeft een heldere structuur, je hebt een vermoorde, een reden en iemand die het oplost. Voor mij vormt de verhouding tussen vader en dochter, die elkaar zeven jaar niet gezien hebben, de kern van het verhaal. We schreven om de beurt een stuk. Onze stijlen lijken veel op elkaar.''
Dat had ik gemerkt, de hoofdstukken van vader en dochter vloeien naadloos in elkaar over. Een harmonische relatie à la Job en Leonie uit het boek. ,,We weten zelf haast niet meer wie wat heeft geschreven."


Ellen de Jong

*) Stichting Literaire Evenementen Eemland
Scholen in de Kunst. 23 april om 15.30 uur. Reserveren 033 - 4673473.