Peeters, Hagar


Hagar Peeters en Ruben van Gogh bij SLEE

Het is maar net op wie je stuit

Stichting Literaire Evenementen ontvangt op 24 april in Scholen in de Kunst om 15.30 uur de dichters Hagar Peeters en Ruben van Gogh. Reserveren, tel. 033 - 4673473. Ruben van Gogh schreef onder meer 'De Man van Taal' en 'Zoekmachines'. Beiden treden regelmatig op festivals op.

Hagar Peeters (1972) debuteerde in 1999 met 'Genoeg gedicht over de liefde vandaag'. Vier jaar later verscheen 'Koffers zeelucht' waarvoor ze recent de J.C. Bloemprijs en de Jo Petersprijs ontving. Begin april verscheen 'Nachtzwemmen'. Peeters ontleedt in haar gedichten met een precieze, objectieve blik de menselijke verhoudingen en bij voorkeur daar waar wij graag onnauwkeurig worden: in liefde en passie. Ze legt tegenstrijdigheden, tekortkomingen en overdreven verwachtingen in relaties bloot. Dit gebeurt met een lichtheid die zelfs de meest troosteloze waarheden acceptabel maakt.

Ze houdt van koffie verkeerd mèt het schuim van een cappuccino: "Dat krijg je alleen hier."
We kijken uit op de Amsterdamse Amstel vol golfjes van plezier.


Slauerhoff

Hagar schreef al jong in een boekje hoe ze dacht dat ze een jaar later zou zijn. Vervolgens werd het een dagboek. In de puberteit begon ze het onbevredigend te vinden de realiteit op te schrijven:
"Het voegt niets toe want het is al wat het is. In die tijd hield ik me sterk bezig met de manier waarop mensen met elkaar omgingen. Toen merkte ik dat ik dichter bij de kern kon komen als ik anders met taal omging en zo ontstonden gedichtjes, liedjes en monoloogjes, aan de ene kant vol melancholie, aan de andere kant licht en melodieus. Ik wist niets van poëzie maar ik hoorde op een zeker moment gedichten van Slauerhoff die ze op muziek hadden gezet en zijn levensgevoel raakte me direct. Later ging ik op studentenfestivals voordragen. Mijn gedichten hebben een muzikaliteit in zich die maakt dat je ze wilt laten horen."

Waar ligt de kracht van poëzie voor jou?

"Ik wil dingen ontdekken en als ik schrijf is het geen herhaling van wat er al is.
Een gedicht ontstaat naar aanleiding van een vraag die ik heb, een onduidelijkheid of iets dat wrikt. Door de benoeming ervan in mijn eigen woorden kan ik er wat mee, al is het geen oplossing. Veel gedichten gaan over de liefde want daar komt altijd de spanning tussen mensen samen.
Mijn observaties wil ik met anderen delen. Je hebt dichters die graag begrepen willen worden in hun uniciteit en ingewikkeldheid maar ik zoek het juist in de overeenstemming."

Je behandelt zware onderwerpen licht.

"Ik wil geen dramatiek en ik ben altijd bang geweest dat als je het niet licht houdt het zeurderig wordt en het zelfmedelijden eraf druipt. En dan slaat het dood. Iets zwaars moet je licht houden, dan krijgt het juist iets schrijnends. De ontkenning van het dramatische kan juist het drama des temeer laten voelen."

Heb je wat met de dichter J.C.Bloem?

"Ik ken wat bekende gedichten van hem, maar het is maar net op wie je stuit en ik kwam toevallig in aanraking met Slauerhoff. Dus is hij het voor mij."

Hagars gedicht 'Briefje' uit 'Koffers zeelucht' doen me aan zijn levensgevoel denken:

Liefje, ik moest je pijn doen
want schrijven gaat niet samen met geluk.
Dus moest je stuk.
Maar weet: het is het zachtste stukgaan,
het geschrevene
want het gaat alleen maar via de gedachten
van zoiets ongevaarlijks
als een dichter.

Ellen de Jong