Mak, GeertGeert Mak bij SLEE


De Boekenweek 2005 heeft als thema 'Spiegel van de Lage Landen'. Jan Wolkers schrijft het Boekenweekgeschenk. Historicus en journalist Geert Mak zal een voordracht houden over zijn werk. Op zondag 13 maart om 15.30 uur in Scholen in de Kunst. Reserveren vanaf de eerste van de maand. Tel. 033 - 463473.

Geert Mak (1946) studeerde staatsrecht en rechtssociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds de jaren '90 werkt Mak aan boeken die hem tot chroniqueur van de eigentijdse Vaderlandse Geschiedenis maken.
Hij brak door met 'Hoe God verdween uit Jorwerd'. Daarna volgde 'De eeuw van mijn vader' (1999) en in 2004 het omvangrijke 'In Europa' ( Publieksprijs 2004), een reisverslag door het continent en tegelijk een uniek geschiedenisverhaal over Europa in de 20e eeuw. Hij schreef in korte berichten over zijn ervaringen in NRC Handelsblad.

Recent verscheen Maks pamflet 'Gedoemd tot kwetsbaarheid' met de openingszinnen:
'Hoe kunnen we deze geschiedenis ooit aan onze kleinkinderen vertellen, het verhaal over die laatste maanden van 2004? Wat zullen we ons nog herinneren? Het doorstoken lichaam in de Linnaeusstraat? De kelders die opengingen? De almaar bewegende lippen van politici en intellectuelen? De stilte in de stad? De toon, de nieuwe toon die opeens was gezet? Waar moet ik beginnen?
'We zullen beginnen met het gevoel van gevaar', aldus Mak 'de intense kou die plotseling ons geschonden huis binnendrong. Het was een nieuw, onbekend gevaar, en dat maakte de angst nog groter. En het raakte ons - journalisten, politici, kunstenaars - persoonlijk in het hart. We kenden het slachtoffer immers maar al te goed.'


'De moord op Van Gogh', vervolgt Mak, is een historisch ijkpunt. Net als de herverkiezing van George W. Bush als president van de USA. Beide gebeurtenissen vonden plaats op dezelfde dag. Behalve de datum hebben ze nog een belangrijk aspect gemeen: ze zijn beide een felle reactie op het proces van secularisering dat over de hele wereld plaatsvindt.' Tot slot concludeert Mak: 'Wij, in onze moderne westhoek van Europa, zijn gedoemd tot openheid en kwestbaarheid. We zullen spijkerhard moeten zijn jegens degenen die onze gezamenlijke fundamentele waarden willen vernietigen, maar daarin moeten we precies en zorgvuldig opereren. We zullen tegelijkertijd onze rechtsstaat overeind moeten houden en onze medeburgers moeten verdedigen, niet in de laatste plaats de allerzwaksten: minderheden, allochtone vrouwen en kinderen. We zullen onbekende en soms pijnlijke maatregelen moeten accepteren, juist om belangrijke en zeldzame kwaliteiten te redden: onze pacificatie, met als nevenproduct onze befaamde tolerantie. En uiteindelijk zullen we naar de bron moeten: de ontworteling, de vernedering, de almaar toenemende woede van de niet westerse wereld. Dit is een groot Europees probleem. Wij, Nederlanders, kunnen ons het nationale navelstaren niet langer permitteren. De echte uitdagingen en gevaren van de 21e eeuw zijn daarvoor te groot.'

Ellen de Jong