Dentz, Paul

'Uit naam van Apollonia', nieuwe roman van Paul Dentz

'Uit naam van Apollonia', nieuwe roman van Paul Dentz
Het verhaal loopt over veel schijven


Paul Dentz debuteerde in 1988 met 'De Cycloop', daarna verschenen 'Het lachende gebit', 'Destijds' en 'Wees'.
In 'Uit naam van Apollonia' vertrekt hoofdpersoon Arthur met zijn vrouw Milena naar Jeruzalem om als tandarts in een kliniek vrijwilligerswerk te gaan doen. Er zijn verschillende verhaallijnen in deze boeiende roman:
De spanningen in Arthurs huwelijk, de machtsverhoudingen in de joodse kliniek, zijn fascinatie voor de Holocaust, zijn somberheid.
Waardoor werd Dentz, die tandarts is, geïnspireerd? 'Ik heb zelf een vrijwilligersreis naar Israël gemaakt en in een kliniek in Jeruzalem gewerkt. Dus dat was wel de basis voor het verhaal. En wat het beschrijven van de spanningen in het huwelijk van Arthur en Milena betreft heb ik autobiografische elementen gebruikt, maar ik heb ze wel flink aangedikt, om het verhaal meer spanning te geven. Ik heb willen aangeven hoe hopeloos en ellendig een communicatie stoornis in een huwelijk kan zijn, dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Maar mijn verliefdheid op assistente Rebecca is niet autobiografisch.' Dentz noteert als het laatste patiëntje is afbehandeld en het kleine kamertje voor hen alleen is: 'Mag ik je een kus geven?' Dat was het stomste wat hij kon doen, een vrouw om toestemming voor een kus te vragen, zoiets moest je aanvoelen. 'Waarom zou ik je dat weigeren?' Er kwam een lachje om haar mond dat hij niet kende. Hij kwam dichterbij, boog zich voorover, de lippen getuit om haar op de wangen te kussen. Zij kwam plotseling naar voren en kuste hem vluchtig op de mond en trok zich weer even snel terug. 'Het verhaal loopt over veel schijven en dan komen dat soort toestanden ook aan de orde', vervolgt Dentz. Het boek heeft een opvallende titel, hoe kwam Dentz daarop? 'Apollonia is de schutspatroon van de tandheelkunde, ze was een martelares die in Egypte werd gemarteld, haar tanden werden er met tangen uitgetrokken omdat ze zich niet wilde bekeren tot het Mohammedaanse geloof.'
Waar ligt het accent van het boek op, vindt Dentz zelf? 'Uiteindelijk is het gecompliceerde huwelijk de hoofdmoot.' ('Waarom wilde hij niet weten waar haar desperate gevoelens vandaan kwamen? Wat weerhield hem tot in de uithoeken van haar gedachten te graven?' ). 'Daarbij Arthurs fascinatie voor de Holocaust, die nog steeds in Israël bij de oudere generatie een rol speelt.'
Arthur leest regelmatig stukken in het oorlogsboek 'Notities uit het Ondergrondse'. 'Hij wordt daarin meegezogen omdat hij een liefhebber van oorlogsboeken is en omdat hij in Israël verblijft wordt hij er nog sterker bij betrokken. Daar komt bij dat hij zelf een soort heldenrol wil vervullen als is die dan virtueel omdat hij vindt dat zijn eigen leven mislukt is. Dat maakt hem somber.' ( 'Weet je waarom ik oorlogsboeken lees?' Hij wachtte niet op haar antwoord. 'Misschien omdat ik de werkelijkheid niet kan accepteren zoals die is.') En ( 'Hij had het gevoel in een fuik te raken, de rest van zijn leven leek te voorspelbaar, te afgebakend. De diepere oorzaak van zijn somberheid kon hij niet achterhalen').
De roman heeft een sterke, onverwachte plot die doet verlangen naar Dentz' volgende boek dat een verhalenbundel zal worden, getiteld 'Bizar'. Over een aantal maanden zal die het licht zien.

Ellen de Jong

www.uitgeverijaspekt.nl
ISBN 9059117107
Reacties: pdentz@yahoo.com