Woudenberg, Helmert

Helmert Woudenberg speelt Fortuyn in Theater Bellevue in Amsterdam.

De fascinatie voor een generatiegenoot zette Woudenberg er toe aan in de huid te kruipen van Pim Fortuyn. 'Ook omdat ik ontdekte dat hij ongeveer even oud was als ik. Hij was van 1947 en ik van 1945 en beiden jarig in februari. We hebben dezelfde dingen meegemaakt en we hebben op verschillende wijze onze keuzes moeten maken. Het bijzondere van Fortuyn is dat ik de hetze rondom hem niet begrijp. Evenmin als voor 'Jezus'; ik kan het effect dat Jezus op mensen heeft niet bevatten. Dat mensen zeggen, ik leef in Jezus en sinds hij in mijn leven is gaat het stukken beter, zijn dingen die ik niet snap, wellicht ben ik daar te nuchter voor en ik ben niet religieus opgevoed. Ook wat Fortuyn betreft is die waanzinnige aanhang die hij had voor mij onbegrijpelijk. Wat was het dat die mensen aansprak en vanwaar dat onmetelijke verdriet bij zijn dood en begrafenis? Dat is voor mij een vraag, die ik wil zien te beantwoorden door in zijn huid te kruipen. Om te voelen wat het is of kan zijn. Of ik het antwoord heb gevonden? Ja, en dat gaat buiten de politiek om. Het zit 'm vooral in het feit dat hij zich een buitenbeentje voelde en dat was hij ook. Een solist en een fantasierijk iemand. Hij wilde graag onderdeel uit maken van een groep, maar de deur werd overal voor hem dichtgegooid. Kan ik niet bij jullie horen was zijn roep en dan vooral op het linkse vlak bij de PVDA, maar niemand wilde hem. Om die reden zou hij het gevoel kunnen krijgen dat hij buiten de boot viel, maar dat gebeurt tegenwoordig veel en het voltrekt zich in stilte. Degenen die dat overkomen leggen zich daar vaak bij neer, maar Fortuyn niet. Die zei, ik ben ook iemand en ik hoor erbij en ik wens geaccepteerd en gehoord te worden voor dat waar ik voor sta. Ik denk dat die eigenschap, dat elan, veel mensen in de maatschappij heeft aangesproken.'
Je neemt geen politiek standpunt in en velt geen oordeel. 'Absoluut niet.'
Welke eisen stelt deze rol aan je? 'Het is altijd hetzelfde proces, je komt ook elke keer bij jezelf terecht. Die 'Jezus' die ik maakte vertelt ook veel over mezelf. Het is mijn Jezus zoals Pim Fortuyn ook mijn Pim Fortuyn is.'

Ellen de Jong

27, 28 maart, 20.30 uur
Reserveren 020 - 5305301